BO SODIŠČE PRVIČ KAZNOVALO KMETA ZARADI ODLAGANJA GNOJA V NARAVI? Grozi mu do osem let zapora

Kronika

Na zatožno klop kranjskega okrožnega sodišča je danes sedel blejski gradbenik in kmet Marjan Bernard, ki ga obtožnica bremeni uničevanja in obremenjevanja okolja. Obtoženi naj bi namreč na zaščitenem območju na Koritnem v nasprotju s predpisi odlagal gradbeni material in gnoj. Krivdo je na današnjem predobravnavnem naroku zanikal.

Koritno

Zavod RS za varstvo narave je na podlagi obvestila Društva za varstvo naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico, da se na območju povirja na Koritnem pri Bledu izvaja zasipavanje z gradbenim materialom, februarja 2019 opravil ogled območja. Ugotovil je, da je na območju povirja res odložen gradbeni material ter da je del območja nasut z zemljo in izravnan, potok Koritno pa da je zacevljen in da je v njegovi bližini odložen kup hlevskega gnoja, iz katerega se izceja gnojevka.

Ti nedovoljeni posegi so se izvajali na območju naravovarstveno zaščitenih območij. Povirje potoka Koritno velja za ekosistemsko in hidrološko naravno vrednoto lokalnega pomena, izvir potoka Koritno in izliv v Savo Dolinko ležita v območju Nature 2000, širše območje sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke pa je opredeljeno tudi kot ekološko pomembno območje.

Inšpekcijski postopek stekel že leta 2011

Na obravnavanem območju se je glede na ugotovitve zavoda že več let kazal trend načrtnega uničevanja naravne vrednote in habitata zavarovane ter ogrožene vrste - raka navadnega koščaka. Zoper lastnika je bil na podlagi prijave, ki jo je Zavod RS za varstvo narave podal maja 2011, že uveden inšpekcijski postopek za nedovoljene posege na istih parcelah. Leta 2016 pa je zavod okoljsko inšpekcijo opozoril na neizvajanje sanacijskih ukrepov.

Tudi v letu 2019 so glede na stanje na terenu ugotovili, da lastnik ni izvedel sanacijskih ukrepov, temveč je nadaljeval aktivnosti, ki vodijo v nadaljnje uničenje naravne vrednote in habitata. Naravna vrednota je bila opredeljena zaradi več manjših izvirov pod savsko teraso, ki jih je obraščala značilna mokriščna vegetacija, ob izvajanju posegov pa so bili na eni od parcel uničeni oziroma zacevljeni vsi izviri.

Zavod RS za varstvo narave je s svojimi ugotovitvami seznanil Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Policijsko postajo Bled, danes pa je zadeva prišla na sodišče.

Tožilstvo Bernardu očita kaznivo dejanje uničevanja in obremenjevanja okolja. V kazenskem zakoniku je zapisano, da kdor s kršitvijo predpisov povzroči nevarnost bistvenega poslabšanja habitata znotraj zaščitenega območja, se, če ima dejanje za posledico dejansko škodo na kakovosti zraka, zemlje ali vode oziroma za živali ali rastline, kaznuje z zaporom do osmih let.

Tožilstvo: gradbeni material in gnoj odlagal šest let

Tožilka Polona Košnjek Bernardu očita, da je v obdobju od februarja 2013 do novembra 2019 na delu zemljišč na območju Ribnega oziroma Koritnega z namenom uravnavanja in nadziranja mokrote tal odlagal različen gradbeni material ter gnoj in s tem povzročil poslabšanje habitata znotraj zaščitenega območja.

Bernard, ki ni v nobenem drugem kazenskem postopku in doslej še ni bil kaznovan, je očitke iz obtožnice zanikal. Tako bo 30. novembra stekel dokazni postopek.

Od države dobil nepovratna sredstva kot mladi prevzemnik kmetije

Obramba med drugim predlaga vpogled v fotografije stanja v naravi zemljišč v letih 2011 in 2021, vpogled v darilno pogodbo, s katero je obdolženi dobil lastninsko pravico na zemljiščih, ki so predmet obtožnice, ter vpogled v odločbi okoljskega ministrstva iz leta 2013, s katerima se je odločalo o podelitvi nepovratnih sredstev obdolženemu kot mlademu prevzemniku kmetije.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
kokodek |  04 .10. 2022 ob  11: 24
kaj tiste strice, ki odložili na tone onesnaženega blata v naravo so žeprijeli in kaznovalijQuery11230649666876416503_1664875391943? mafija!!!
kokodek |  04 .10. 2022 ob  11: 24
kaj tiste strice, ki odložili na tone onesnaženega blata v naravo so žeprijeli in kaznovalijQuery11230649666876416503_1664875391943? mafija!!!